header bglogo rochelogo

 

UPOZORNENIE / REMINDER

Od 2.5.2018 je naša nová poštová adresa: As of May 2, 2018, our new postal address is: Roche Slovensko, s.r.o., Diagnostics Division, Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovakia

Diabetes mellitus 1. typu (DM-1) je charakterizovaný absolútnym nedostatkom inzulínu a preto je nevyhnutná jeho substitúcia – podávanie formou podkožnej aplikácie.

DM-1 vzniká prevažne v detskom veku a v mladosti a v čase diagnózy diabetu je sprevádzaný akútnymi ťažkosťami ako nadmerný smäd, časté močenie, pokles telesnej hmotnosti, stupňujúca sa únava, v krajnom prípade až porucha vedomia. Od úvodu je nevyhnutná aplikácia inzulínu, spravidla cestou hospitalizácie na internom alebo detskom oddelení.

U niektorých pacientov sa DM-1 rozvíja pomalšie, vylučovanie inzulínu z pankreasu klesá postupne v priebehu niekoľkých mesiacov až rokov, nástup ochorenia je pozvoľnejší, hovoríme o latentnom autoimunitnom diabete dospelých (LADA). Táto forma diabetu sa objavuje prevažne v strednom a vyššom veku. Aj títo pacienti sú postupne plne závislí od podkožnej aplikácie inzulínu.