header bglogo rochelogo
1

VšEOBECNÉ INFORMÁCIE

Accu-Chek Active sa stal jedným z najúspešnejších systémov na monitorovanie glykémie, aký kedy vyrobila naša spoločnosť. Jeho rýchlosť, jednoduchosť použitia, skutočne vynikajúce odberové zariadenie, schopnosť spracovať údaje, spoľahlivosť a celková výkonnosť ho robia jednou z najpreferovanejších značiek glukomerov na svete. Accu-Chek Acive hrá kľúčovú úlohu v našom portfóliu v trhovom prostredí, ktoré sa vyznačuje zvýšenou súťaživosťou a cenovým tlakom zo strany konkurencie a zákazníkov. Je to jeden z našich najpredávanejších výrobkov na novo sa utvárajúcich trhoch, ktorý umožňuje miliónom ľudí urobiť prvé kroky smerom k lepšej terapeutickej poddajnosti a zdravšiemu a pokojnejšiemu životu. Accu-Chek Active má tiež významnú úlohu na vyspelých trhoch, najmä v segmente nízkych cien. Accu-Chek Active podporuje selfmonitoring pacienta, pomáha ľuďom pri dosahovaní cieľov pri kontrole ich diabetu tým, že robí testovanie jednoduchším a dosiahnuteľnejším. Accu-Chek Active umožňuje poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a osobám so zdravotným postihnutím dostať sa cez hodnoty krvnej glukózy k zvýznamniteľným výsledkom pomocou škály vhodných nástrojov kompatibilných s informačným manažmentom, ako je napríklad Accu-Chek Smart Pix. Doplňujúce údaje, ktoré poskytujú naše nástroje manažmentu informácií, dramaticky zlepšujú terapeutické výsledky tým, že poskytujú vylepšený obraz pacientovej špecifickej situácie. To rozhodujúcou mierou napomáha tomu, aby sme sa odlíšili od mnohých konkurentov, ktorí poskytujú len výsledok testu. Funkcie:Aktuálne voľby manažmentu diabetu:
 • označenia hodnôt pred jedlom a po jedle
 • označenie všeobecnej príhody
 • 7-, 14- a 30-dňové priemery všetkých výsledkov, výsledkov pred jedlom a výsledkov po jedle
 • 350 výsledkov uložených v pamäti
 • konektivita (zariadenia pre manažment informácií)

Zabezpečovacia technológia pre prípad zlyhania:

 • vizuálne zálohovanie
 • ikona, ktorá varuje pred uplynutím dátumu exspirácie
 • detekcia poddávkovania

Farba platformy: Pantone 327 Najväčšie úspechy:

 • Predáva sa vo viac ako 100 krajinách na celom svete
 • Od roku 2001 bolo umiestnených viac ako 18 miliónov glukomerov typu Accu-Chek Active
 • Len roku 2010 bolo umiestnených 2,7 milióna glukomerov
 • Každú sekundu sa jeden test Accu-Chek Active dotýka života viac ako 55 ľudí na celom svete, čím sa stáva jedným z najdôveryhodnejších systémov monitorovania glykémie vôbec!

Technické parametre

 • Model: Accu-Chek Active
 • Výrobné číslo: Je uvedené na štítku umiestnenom na zadnej strane glukomera
 • Princíp merania: Fotometrické stanovenie glukózy pomocou glukózo-dye-oxidoreduktázy (synonymum: reakcia mediátora glukózodehydrogenázy závislá od PQQ - pyrrolonchinolín chinonu)
 • Doba merania: Približne 5 s (aplikácia krvi s testovacím prúžkom nachádzajúcim sa v glukomere) Približne 10 s (aplikácia krvi s testovacím prúžkom nachádzajúcim sa mimo glukomeru)
 • Podmienky merania:
  • Teplota: (+10 °C až +40 °C)
  • Vlhkosť: až do 85 % relatívnej vlhkosti​
 • Podmienky skladovania:
  • Bez batérie: (-25 °C až +70 °C)
  • S batériou: (-10 °C až +50 °C)
  • Vlhkosť: až do 93 % relatívnej vlhkosti
 • Kapacita pamäte: Až 350 meraní s dátumom a časom
 • Priemery testov: 7, 14 , 30 dní
 • Transfer údajov: Micro USB port
 • Automatické kódovanie: Pomocou spoľahlivého kódovacieho čipu
 • Upozornenia: Upozornenie na exspiráciu prúžku vďaka spoľahlivým údajom uloženým v kódovacom čipe
 • Rozmery: 104 x 52 x 21 mm
 • Hmotnosť: 53 g bez batérie
 • Batéria: CR2032
 • Životnosť batérie: Približne 1000 meraní v jednom roku
 • Automatické vypnutie napájania: 30 alebo 90 sekúnd podľa prevádzkového stavu
 • Displej: 7 segmentov LCD so symbolmi
 • Detekcia poddávkovania: Áno
 • Nezávislosť od výšky: 0–4000 m (0–13123 stôp)
 • Objem krvi: 1 - 2 μL Rozsah merania: 10 mg/dl – 600 mg/dl 0,6 mmol–33,3 mmol
 • Druhy vzoriek: Kvantitatívne testy glykémie v čerstvej kapilárnej krvi, v žilnej krvi zbavenej zrážavosti lítiovým alebo amóniovým heparínom alebo EDTA, ako aj – v prípade, že sa krv aplikuje mimo glukomera – v arteriálnej krvi a v krvi novorodeniat.
 • Dávkovanie vzorky: Aplikácia krvi do stredu testovacej podložky. Špeciálna sieťka testovacieho prúžku absorbuje krv rýchlo a hygienicky.
 • Možnosti dávkovania: Krv sa môže aplikovať buď na testovací prúžok, ktorý je už vložený do glukomeru, ako aj na testovací prúžok, ktorý sa ešte nachádza mimo glukomeru. To pomáha minimalizovať nebezpečenstvo kontaminácie, keď glukomer používa viacero používateľov (napr. pri umiestnení v nemocnici) a, v prípade AST, pre uľahčenie aplikácie krvi.
 • Schopnosť opakovaného dávkovania: Po dobu 5 s po aplikácii prvej kvapky možno na testovací prúžok pridať ďalšiu krv (pri režime, keď prúžok je v glukomere).
 • Vizuálna kontrola farby: Hodnovernosť možno kontrolovať pomocou 5 farebných blokov na tube s testovacími prúžkami
 • Rozsah hematokritu: 25–55 % (pri režime, keď prúžok je v glukomere) a 20–70 % (pri režime s prúžkom nachádzajúcim sa sa mimo glukomeru)

VHODNÝ TYP BATÉRIÍ

 • Odporúčaný typ batérií pre použitie pre produkty značky Accu-Chek s ohľadom na ich životnosť sú batérie výrobcu PANASONIC. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie použité batérie nevhadzujte do kontajnerov určených na bežný komunálny odpad, ale odovzdajte na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnými predpismi.
VAROVANIE
 • Nebezpečenstvo zadusenia. Malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
 • Nové a používané batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Požitie alebo zasunutie do tela môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo k jej zasunutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
 • Ak sa priečinok na batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Kontaktujte Roche.

Meranie glykémie a testovanie

Režimy domáceho (ambulantného) monitorovania glykémie sú stanovené podla typu liecby diabetu mellitus (orálne antidiabetiká, inzulinopterapia). V súcasnosti sa kladie velký dôraz nielen na dosiahnutie cielovej glykémie na lačno (pred jedlom) ale tiež na dosiahnutie optimálnej glykémie dve hodiny po jedle. Klinické štúdie zistili, že pri znižujúcich sa hodnotách glykovaného hemoglobínu (HbA1c) viac prispieva glykémia po jedle na celkovej glykemickej kontrole. Ukázalo sa, že pri hodnotách HbA1c < 7,3% môže prispenie glykémie po jedle na hodnote HbA1c predstavovat až 70%, zatial co pri hodnotách HbA1c > 9,3% môže prispenie glykémie po jedle na hodnote HbA1c predstavovat len 40%. Kontrola glykémie po jedle je velmi dôležitá. Výška glykémií po jedle priamo súvisí aj s rozvojom komplikácií diabetu a tiež s rizikom cievnych komplikácií (infarkt myokarku, mozgová príhoda, nedokrvenost dolných koncatín). Z uvedeného vyplýva nevyhnutnost okrem pravidelnej kontroly glykémie na lačno resp. pred jedlom (cielová glykémia 5,0-6,0 mmol/l) taktiež kontrola glykémie dve hodiny po jedle (cielová glykémia 5,0-7,5 mmol/l). Štrukturované testovanie glykémií predstavuje pravidelnú kontrolu glykémií na lačno (pred jedlom) a dve hodiny po jedle (po ranajkách, po obede, po veceri) a podla potreby aj v nočných hodinách (pred spaním a v noci o 02-03 hodine). Častost meraní je individuálna, závisí od typu liecby diabetu, urcuje ju ošetrujúci diabetológ. Je vhodné, aby pacient viedol pravidelné prehladné záznamy nameraných hodnôt.

VIDEO

Videotréning