header bglogo rochelogo

Jednoduché, rýchle a presné meranie glykémie. Žiadne zložité nastavovanie nie je potrebné – jednoducho vložte testovací prúžok, aplikujte malú kvapku krvi a do 4 sekúnd sa Vám na displeji zobrazí hodnota glykémie. Ľahko čitateľný displej obsahuje aj farebná škálu pre lepšie pochopenie nameranej hodnoty.

„96% účastníkov štúdie súhlasilo s tým, že indikátor cieľového rozmedzia na glukomeri Accu-Chek Instant pomáha identifikovať a správne vyhodnotiť vysoké a nízke hodnoty glykémie.“

 „80% účastníkov štúdie potvrdilo, že indikátor cieľového rozmedzia na glukomeri Accu-Chek Instant im pomôže zvoliť správnu dávku inzulínu.“

„Viac ako 95% účastníkov štúdie uprednostňuje stupňovanú stupnicu indikátoru cieľového rozmedzia na glukomeri Accu-Chek Instant pred stručným uvedením “nízko/vysoko. “


Pripravili sme pre Vás informačné brožúry v PDF formáte: Glukomer Accu-Chek® Instant
Odhad HbA1cZdieľanie nameraných hodnôt.

1

POPIS

ŠÚKL kód: D98852

Obsah balenia: Glukomer Accu-Chek Instant s batériami, Testovacie prúžky Accu-Chek Instant, Odberové pero Fastclix, Lancety Accu-Chek Fastclix, Puzdro, Návod na použitie.

Prečo používať glukomer Accu-Chek® Instant?


 Vysoká presnosť

 • Glukomer Accu-Chek Instant spĺňa ešte prísnejšie kritériá ako vyžaduje norma ISO 15197_2013/EN ISO 15197:2015.

 Jednoduché ovládanie

 • Ovládanie glukomera jediným tlačidlom. Ihneď vidíte poslednú nameranú hodnotu a priemery za 7, 30 a 90 dní.

 Ľahko čitateľný displej

 • Veľké čísla na podsvietenom displeji sú ľahko viditeľné za akýchkoľvek svetelných podmienok.

 Široká aplikačná plocha

 • Testovací prúžok dokáže nasať malú kvapku krvi kdekoľvek na žltej aplikačnej ploche, ktorá je širšia ako u iných značiek testovacích prúžkov.

  Indikátor cieľového rozmedzia

 • Pomáha správne vyhodnotiť Vašu nameranú hodnotu a stanoviť ďalšie kroky pre optimálnu kontrolu diabetu. Hodnoty cieľového rozmedzia je možné upraviť podľa individuálnych potrieb každého pacienta.

 Moderný spôsob manažmentu diabetu

 • Možnosť prepojenia s aplikáciou mySugr (elektronický denník, bolusový kalkulátor, zdieľanie dát v rodine a mnoho ďalších funkcií) priamo v mobile. 

 Reporty z aplikácie mySugr

 • Vďaka prehľadným reportom z aplikácie mySugr budete lepšie pripravený na kontrolu u lekára.
  Obsahujú informácie o priebehu glykémie, množstve prijatých sacharidov, Vašich aktivitách... Pomáhajú lepšie analyzovať výkyvy glykémie, identifikovať ich príčinu a následne upraviť liečbu. Report môžete poslať lekárovi priamo z aplikácie emailom, alebo si ho vytlačiť a vziať so sebou.

  * Informácie v tomto materiáli a zdieľanie dát z aplikácie mySugr cez report slúžia za účelom ich dobrovoľného poskytnutia Vášmu lekárovi. K údajom uvedeným v tomto materiáli spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. nemá prístup a uvedené osobné údaje žiadnym spôsobom nespracúva (ak nie sú už spracúvané na základe iného vzťahu s pacientom).

TECHNICKÉ PARAMETRE

 • Veľkosť: 77,1 x 48,6 x 15,3 mm (dĺžka x šírka x hĺbka)
 • Hmotnosť: Cca 40g vrátane vložených batérií
 • Displej: podsvietený LCD displej
 • Teplota pre skladovanie: -25 až 70°C
 • Výsledok meraní: do 4 sekúnd
 • Pamäť: Na displeji vidíte poslednú nameranú hodnotu a priemery meraní za 7, 30 a 90 dní. Ďalších minimálne 720 výsledkov je uložených v pamäti glukomeru. Tieto výsledky je možné zobraziť v mobilnej aplikácii alebo online portáli po synchronizácii s glukomerom.  Na displeji vidíte aj posledný výsledok kontrolného testu. Ďalších minimálne 30 kontrolných testov je uložených v pamäti glukomeru. Tieto výsledky je možné zobraziť v mobilnej aplikácii alebo online portáli po synchronizácii s glukomerom. 
 • Automatické vypnutie: 90s od posledného merania, 15s po vybratí testovacieho prúžku alebo 5s od zobrazenia poslednej nameranej hodnoty.
 • Použitie: Pre osobné použitie.
 • Bezpečnostná trieda: IIb
 • Prenos dát: Micro-USB konektor, Bluetooth®, Continua Certified® pro Continua Certified manager.
 • Rádiové frekvencie: Technológia Bluetooth® operuje na frekvencií 2402 – 2480 MHz a maximálny výstupný výkon 0dBm(1mW).
 • CERTIFIED: Accu-Chek, Accu-Chek Connect, Accu-Chek Instant, Accu-Chek FastClix sú ochranné známky spoločnosti Roche. Slovné označenie a logo The Bluetooth sú registrované obchodné značky vlastnené Bluetooth SIG, Inc. a používanie týchto značiek firmou Roche je podložené licenciou. CONTINUA, logo CONTINUA a CONTINUA CERTIFIED sú registrované obchodné značky, servisné značky alebo certifikačné značky Continua Health Alliance. CONTINUA je registrovaná obchodná značka v niektorých krajinách, kde je tento produkt distribuovaný.
 • Typ batérie: 2x 3V lítiové batérie gombíkového typu CR 2032

VHODNÝ TYP BATÉRIÍ

 • Odporúčaný typ batérií pre použitie pre produkty značky Accu-Chek s ohľadom na ich životnosť sú batérie výrobcu PANASONIC. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie použité batérie nevhadzujte do kontajnerov určených na bežný komunálny odpad, ale odovzdajte na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnými predpismi.
VAROVANIE
 • Nebezpečenstvo zadusenia. Malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
 • Nové a používané batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Požitie alebo zasunutie do tela môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo k jej zasunutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
 • Ak sa priečinok na batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Kontaktujte Roche.

MERANIE GLYKÉMIE A TESTOVANIE

Bez zložitého nastavovania

Jednoducho vložte testovací prúžok, aplikujte malú kvapku krvi a na displeji sa Vám do 4 sekúnd zobrazí hodnota glykémie. Vybratím testovacieho prúžku po skončení merania sa glukomer sám automaticky vypne.

 1. Umyte si ruky teplou vodou a mydlom a potom si ich riadne osušte.

 2. Preverte dátum exspirácie na tube s testovacími prúžkami. Testovacie prúžky po uplynutí dátumu exspirácie nepoužívajte. 

 3. Z tuby vyberte testovací prúžok. Kryt pevne uzavrite. 

 4. Zasuňte kovový koniec testovacieho prúžku do glukomera. Glukomer sa zapne.

 5. Keď sa zobrazí blikajúci symbol kvapky, pichnite si odberovým perom do prsta.

 6. Prst jemne masírujte, aby ste podporili prúdenie krvi. Napomáha to vytvoreniu kvapky krvi. 

 7. Žltým koncom testovacieho prúžku sa dotknite kvapky krvi. Po zobrazení blikajúceho symbolu presýpacích hodín odtiahnite prst z testovacieho prúžku. Krv nenanášajte na vrch testovacieho prúžku.

 8. Výsledok merania sa zobrazí spolu so šípkou. Táto šípka uvádza, či výsledok merania spadá nad cieľové rozpätie, do neho alebo pod cieľové rozpätie.* Cieľové rozpätie je znázornené zelenou oblasťou indikátora cieľového rozpätia. Ak je výsledok merania vyšší alebo nižší než dané rozpätie, šípka bude blikať. 

  Použitý testovací prúžok vyberte a zlikvidujte. 

*Cieľové rozpätie je predvolene nastavené na hodnotu 3,9–8,9 mmol/L (70–160 mg/dL). Ak chcete zmeniť cieľové rozpätie, pripojte glukomer k mobilnému zariadeniu alebo ho pripojte k PC s nainštalovaným softvérom na riadenie diabetu. Pred zmenou cieľového rozpätia sa poraďte s odborným zdravotníckym personálom. 

Návod na použitie