header bglogo rochelogo

Ambulantný monitoring glykémií predstavuje opakované meranie hladín glukózy z kapilárnej krvi, to znamená z krvi odobranej z kožnej oblasti, prevažne z prstov rúk. Frekvencia meraní závisí od aktuálnych potrieb pacienta a typu liečby (orálne antidiabetiká, aplikácia inzulínu). Model meraní sa stanovuje individuálne po dohovore s ošetrujúcim lekárom – diabetológom a samozrejme priamo súvisí s počtom testovacích prúžkov do glukometra, ktoré sú v istom rozsahu hradené zdravotnou poisťovňou.

Domáci monitoring glykémií je jedným zo základných zdrojov informácií o miere úspešnosti liečby cukrovky. Má byť pravidelný podľa odporúčaní diabetológa s prehľadným zapisovaním nameraných hodnôt. Pacient môže kontrolovať glykémiu aj za neštandardnej situácie ako je nadmerná fyzická aktivita, po netradičnom jedle, po nadmernom príjme potravy, alebo v iných situáciách, kedy je predpoklad vzostupu či poklesu hladiny krvnej glukózy.