header bglogo rochelogo

Hyperglykémia znamená zvýšenú hladinu glukózy v krvi. Spravidla za hyperglykémiu považujeme hodnoty nad 11 mmol/l. Pokiaľ nedochádza k včasnému rozpoznaniu a liečbe nadmerného zvýšenia krvnej glukózy, môže u pacientov s diabetom 1. typu vzniknúť diabetická ketoacidóza. Je charakterizovaná výraznými hyperglykémiami pri absolútnom nedostatku inzulínu, zvýšením ketolátok v krvi a v moči. Hlavnými príznakmi je nadmerný smäd, časté močenie, pocity na zvracanie, zvracanie, bolesti brucha, rýchle a hlboké (Kussmaulove) dýchanie, nadmerná únava, letargia, spavosť až poruchy vedomia. Pri prevencii ketoacidózy je dôležité monitorovanie ketolátok v moči (testovacie prúžky) pri hodnotách glykémie 16-17 mmol/l a vyšších. V prípade prítomnosti ketolátok v moči je potrebné zabezpečiť zvýšenú dodávku krátkoúčinkujúceho inzulínu, zvýšiť príjem tekutín a častejšie monitorovať glykémie. Pokiaľ zvýšené hladiny glukózy neklesajú pacient vyžaduje odbornú lekársku pomoc. U pacientov s diabetom 2. typu môže vzniknúť hyperglykemický hyperosmolárny syndróm s výraznými hyperglykémiami (nad 30 mmol/l), nadmerným smädom, častejším močením, dehydratáciu (suché sliznice, pokles tlaku krvi, malátnosť) a rozvratom vnútorného prostredia, kedy je nevyhnutná hospitalizácia.