header bglogo rochelogo
1

Všeobecné informácie

Accu-Chek® Smart Pix zabezpečuje nasledujúce funkcie:
 • Accu-Chek Smart Pix je malé, ale inteligentné zariadenie, ktoré číta a uvádza údaje z glukomerov Accu-Check, softvéru Accu-Check pre príručné počítače a inzulínové pumpy Accu-Chek ako grafy, tabuľky a štatistiky, ktoré sa môžu pozrieť, vytlačiť, uložiť alebo poslať ako prílohu e-mailu pracovníkom zdravotnej starostlivosti pomocou jednoduchého webového prehliadača.
 • Používanie Accu-Chek Smart Pix je veľmi jednoduché a vyžaduje si minimálnu počítačovú gramotnosť.
 • Accu-Chek Smart Pix sa môže používať na každom aktuálnom PC bez inštalovania akéhokoľvek špecifického softvéru.
 • Používateľské rozhranie Accu-Chek Smart Pix podporuje mnoho rôznych jazykov.
 • Accu-Chek Smart Pix sa môže jednoducho aktualizovať, aby podporoval nové jazyky, nové zariadenia alebo nové prvky hlásení.

Accu-Chek Smart Pix poskytuje nasledujúce výhody:

 • Accu-Chek Smart Pix poskytuje významné zdravotné informácie priamo pacientovi, opatrovateľom, poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a lekárnikom.
 • Accu-Chek Smart Pix umožňuje prístup k zákazníckym skupinám, ktoré aktuálne nepoužívajú softvér.
 • Accu-Chek Smart Pix znižuje nutnosť školenia, služieb a podporných nákladov v porovnaní s existujúcou ponukou softvérových produktov.
 • Hlásenia generované Accu-Chek Smart Pix môžu zostaviť osobnú diabetickú správu bez toho, aby bol potrebný ručne písaný denník.
 • Toto hlásenie môže zlepšiť konzultácie pacienta s poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a tímom diabetikov, nakoľko sa rýchlo generujú, sú dobre štruktúrované a obsahujú pravdivé anamnestické údaje.

Technické parametre

 • Názov zariadenia: Accu-Chek Smart Pix
 • Objednávacie číslo súčiastky: 04 684 206 001
 • Výrobné číslo: UInnnnnnnn (8 čísiel na zadnom štítku)
 • Rozmery: 104 mm x 74 mm x 38 mm
 • Hmotnosť: 90 g
 • Displej: 6 modrých LED v 3 skupinách (vertikálnej, horizontálnej, centrálnej)
 • Napájanie elektrickým prúdom: 5 V DC/ 100 mA (odoberaných z USB portu)
 • Maximálny príkon: 5 V / 100 mA
 • Trieda ochrany: Prístroj III. triedy ochrany
 • Porty: 1 x infračervený port 1 x USB port (USB 1.1.)
 • ID dodávateľa USB: 0x173A
 • ID produktu USB: 0x838
 • Rozsah servisných teplôt: 5 °C–40 °C
 • Rozsah skladovacích teplôt: -25 °C až +40 °C
 • Absolútna vlhkosť: 5 g/m³ – 25 g/m³
 • Voľba jazyka: 1 z 24 (verzia V 1.02)