header bglogo rochelogo

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) vzniká neenzymatickou reakciou medzi glukózou (glykácia) a červeným krvným farbivom – hemoglobínom v červených krvinkách. Glykácia prebieha na všetkých plazmatických bielkovinách a je tým intenzívnejšia, čím vyššie sú hladiny glukózy v krvi. Výhodou červeného krvného farbiva je, že sa vymieňa približne každé tri mesiace (pravidelná výmena červených krviniek). Každé tri mesiace môžeme teda získať nové informácie o kompenzácii diabetu. Treba si uvedomiť, že hladina HbA1c nepredstavuje priemernú hladinu glukózy v krvi. Hodnota HbA1c nedokáže vyjadriť mieru „kolísania glykémií“. Pacient s HbA1c napríklad 6,5 % má glykémie vyrovnané v priebehu celého dňa v rozsahu 5-8 mmol/l, u druhého pacienta s tou istou hladinou HbA1c môžu glykémie kolísať v rozmedzí 3-17 mmol/l. V druhom prípade sa striedanie nízkych a vysokých glykémií „spriemerovalo“ na „uspokojivej“ hladine HbA1c. Preto je nevyhnutné hodnotiť HbA1c v kontexte pravidelne meraných glykémií na lačno a tiež po jedle, prípadne aj v nočných hodinách. V súčasnosti sa najčastejšie používajú dva typy stanovenia HbA1c: metodika DCCT a IFCC. Častejšie používame metodiku DCCT, norma závisí od konkrétneho laboratória, zvyčajne 4,3–6,1%. HbA1c (DCCT) % = (IFCC metóda v % x 0,915) + 2,15.