header bglogo rochelogo
insight1

Pripravili sme pre Vás brožúru v pdf formáte Accu-Chek® Insight.

Integrovaný inzulínový systém na liečbu diabetu Accu-Chek® Insight ponúka diabetikom na intenzifikovanom inzulínovom režime optimálne riešenie: jednoduché monitorovanie glykémie, odporúčania bolusových dávok, dávkovanie inzulínu a možnosť efektívne spravovať informácie o svojej liečbe.

Zároveň ponúka novú úroveň diskrétnosti a jednoduchosti používania vďaka modernému dizajnu, intuitívnemu ovládaniu, flexibilným infúznym setom, a jedinečnému predplnenému inzulínovému zásobníku.

Integrovaný inzulínový systém na liečbu diabetu Accu-Chek® Insight sa skladá z dvoch hlavných častí: inzulínovej pumpy Accu-Chek Insight a datamanažéra Accu-Chek Performa Insight.

Integrovaný inzulínový systém Accu-Chek® Insight využíva predplnené zásobníky od spoločnosti Novo Nordisk.

 

Všeobecné informácie

Inzulínová pumpa vytvorená pre spoľahlivú a pohodlnú liečbu inzulínom

Inzulínová pumpa Accu-Chek® Insight je ideálnym partnerom pre diskrétne podávanie inzulínu, zjednodušuje liečbu inzulínovou pumpou a poskytuje spoľahlivú kontrolu liečby diabetu.

Pre lepšiu manipuláciu

 • Intuitívne užívateľské rozhranie, funkcia priblíženia/oddialenia zobrazení a farebný dotykový displej
 • Ergonomicky adaptér pre jednoduchú výmenu infúznej súpravy
 • Predplnené zásobníky s inzulínom

Pre lepší manažment liečby diabetu

 • Ponuka viacerých typov bolusov, napr. štandardný, rozložený, kombinovaný a možnosť súbežného podávania viacerých typov bolusov
 • Veľmi nízka bazálna dávka (0,02 U/h) s veľmi malými prírastkami (0,01 U/h)
 • Citlivá detekcia oklúzie

Pre každodenný život bez obmedzení

 • Moderný a elegantný dizajn v ideálnej veľkosti
 • Ovládanie možné prostredníctvom pumpy alebo diskrétne pomocou datamanažéra

Pre individuálne potreby každého užívateľa

 • Kompatibilný s vhodným infúznym setom
 • Široká ponuka puzdier v rôznych štýloch

 

Väčšia diskrétnosť vďaka modernému datamanažéru

Datamanažér Accu-Chek® Performa Insight je spoľahlivá a vhodná voľba pre diabetikov, ktorí si chcú sami riadiť liečbu a pritom si zachovať súkromie. Vďaka overenej technológii Bluetooth® slúži tento inteligentný datamanažér ako diaľkový ovládač inzulínovej pumpy.

Datamanažér Accu-Chek® Performa Insight umožňuje jednoduchú a bezpečnú liečbu diabetu prispôsobenú na mieru každému pacientovi.

Jednoduchý a intuitívny

 • Intuitívne užívateľské rozhranie
 • Moderný dizajn a farebná dotyková obrazovka
 • Veľký a ľahko čitateľný displej
 • Okamžitý prístup k najdôležitejším informáciám jedným klikom
 • Tréningové videá pre jednoduchšie zaškolenie

Bezpečný a spoľahlivý

 • Presné výsledky meraní glykémie do 5 sekúnd
 • Osvedčený Bolusový poradca pre odporúčanie bolusových dávok
 • Rôzne pripomienky, upozornenia
 • Spoľahlivý systém bezpečnostných výstrah

Diskrétny dizajn

 • Dizajn smartfónu s dotykovou obrazovkou
 • Diaľkové ovládanie vďaka obojstrannej komunikácii s pumpou prostredníctvom Bluetooth® spojenia

Osobný pomocník

 • Odporúčania bolusových dávok podľa individuálnych potrieb pre lepšiu kontrolu glykémie
 • Nastaviteľné menu, ktoré sa prispôsobí užívateľovi
 • Elektronický diár s komplexnými správami o liečbe a prehľadnými grafmi

Technické parametre

 • Rozmery: (s adaptérom) cca 84 x 52 x 19 mm
 • Hmotnosť: Inzulínová pumpa so zásobníkom, batériou a infúznou súpravou: približne 122 g
 • Kryt pumpy:
  • Umelohmotný, odolný proti nárazu a poškriabaniu
  • Povrchy s vysokým leskom a zadná strana z ušľachtilej ocele
  • Odolný proti chemickým látkam
  • Zaoblené hrany
 • Teplotné rozmedzie:
  • Počas prevádzky: + 5 až + 40 °C. Počas skladovania: + 5 až + 45 °C
  • Počas transportu: – 20 až + 50 °C
 • Vlhkosť vzduchu (relatívna):
  • Počas prevádzky: 20 až 90 %
  • Počas skladovania: 20 až 85 %
  • Počas transportu: 5 až 95 %
 • Tlak vzduchu:
  • Počas prevádzky: 50 až 106 kPa (500 až 1060 mbar)
  • Počas skladovania v obale: 70 až 106 kPa (700 až 1060 mbar)
  • Počas transportu: 50 až 106 kPa (500 až 1060 mbar)
 • Napájanie: 1,5 voltová AAA alkalická batéria (LR03) alebo lítiová batéria (FR03)
 • Životnosť batérie: Pri typickom používaní (50 jednotiek/denne pri použití roztoku inzulínu s koncentráciou 100 jednotiek/ml; prevádzková teplota 23 ± 2 °C) je životnosť batérie:
  • Alkalická batéria - 10 dní bez Bluetooth®
  • Lítiová 35 dní bez Bluetooth®
 • Doba uchovávania dát:
  • Dátum a hodina zostávajú v pamäti uložené max. 10 hodín po vybraní batérie
  • Ostatné nastavenia inzulínovej pumpy (hodinové bazálne dávky, zostatok v zásobníku, nastavenie množstva bolusu a aktívne užívateľské menu), pamäť udalostí (história bolusov, celkového denného množstva inzulínu, dočasných bazálnych dávok a výstrah) sú uchovávané nezávisle od úrovne nabitia batérie a dobe, kedy batéria nie je vložená v inzulínovej pumpe.
 • Bazálna dávka:
  • Minimum = 0,02 U/h
  • Maximum = 25 U/h
 • Bolus:
  • Maximálny bolus je 25 inzulínových jednotiek. Rýchly bolus môže byť nastavovaný v krokoch po 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 a 2,0 U.
  • Štandardný bolus, rozložený bolus a kombinovaný bolus môže byť nastavovaný v krokoch po 0,05 U (po 2,0 U); 0,1 U (2-5 U); 0,2 U (5-10 U); 0,5 U (10-20 U); 1,0 U (20-25 U).
  • Doba rozloženého a kombinovaného bolusu je nastaviteľná v intervaloch od 15 minút až do 24 hodín.
 • Dočasná bazálna dávka: Môže byť upravovaná v krokoch po 10 %, znížená na 0 až 90 % pôvodnej dávky, zvýšená na 110 až 250 % pôvodnej dávky. Doba môže byť upravovaná v krokoch po 15 minút a dočasná bazálna dávka môže byť aplikovaná maximálne 24 hodín. Posledná naprogramovaná doba predstavuje východiskovú hodnotu pre ďalšiu programovanú zmenu dočasnej bazálnej dávky.
 • Rýchlosť podávania bolusu: Veľmi pomalá = 3 U/min, pomalá = 6 U/min, stredná = 9 U/min, štandardná = 12 U/min
 • Maximálny tlak: 350 kPa (3,5 bar)
 • Zásobník: Predplnený zásobník obsahujúci 160 U inzulínu
 • Infúzna súprava: Accu-Chek® Insight Tender, Accu-Chek® Insight Flex, Accu-Chek® Insight Rapid
 • Prenos dát do datamanažéra: Bezdrôtová technológia Bluetooth®
 • Vodotesnosť: IPX8 – prístroj chránený pri dočasnom potopení do vody za štandardných podmienok (max. hĺbka vody 1,3 m po dobu 60 minút).
 • Bezpečnostné systémy: Inzulínová pumpa je riadená dvoma mikroprocesormi, hlavným a kontrolným. Bezpečnostná koncepcia je založená na dvojkanálovej softvérovej architektúre, pri ktorej sú všetky bezpečnostné funkcie zaistené dvakrát. Pokiaľ sa na hlavnom procesore objaví porucha alebo chyba, je identifikovaná kontrolným procesorom a opačne, pokiaľ sa na kontrolnom procesore objaví porucha alebo chyba, je identifikovaná hlavným procesorom. Motor sa okamžite vypne a objaví sa chybové hlásenie „E7: Elektronická porucha“. Hlavný a kontrolný systém signalizuje chybu E7 akustickou signalizáciou a vibráciami. Kontrolný systém taktiež zobrazí chybové hlásenie E7 na displeji pumpy. Motor predstavuje ďalší dôležitý bezpečnostný prvok, pretože kombinácia hlavného a kontrolného procesoru a bezkefového motoru predstavuje najspoľahlivejšie a najpresnejšie riešenie podávania inzulínu.

 

VAROVANIE
 • Nebezpečenstvo zadusenia. Malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
 • Nové a používané batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Požitie alebo zasunutie do tela môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo k jej zasunutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
 • Ak sa priečinok na batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Kontaktujte Roche.