header bglogo rochelogo

Nová generácia glukomera ACCU-CHEK INSTANT prináša jednoduché a rýchle meranie Vašej hodnoty glykémie s okamžitým prehľadom, kedy bolo meranie zrealizované. Pridané informácie o dátume a čase spolu s indikátorom cieľového rozpätia umožňujú vysoko presné a zrozumiteľné pochopenie výsledkov. Samostatné tlačítko pre odstránenie použitého testovacieho prúžku z glukomera umožňuje bezpečnú manipuláciu. Majte svoj diabetes pod kontrolou s moderným systémom Accu-Chek Instant, ktorý po spárovaní s aplikáciou mySugr Vám poskytne mnoho ďalších funkcií na manažment cukrovky v mobile. Napríklad odhadovanú hodnotu glykovaného hemoglobínu (HbA1c). Návod pre inštaláciu aplikácie mySugr do svojho mobilu. Viac informácií nájdete na www.mysugr.sk

Návod pre inštaláciu aplikácie mySugr do svojho mobilu.

 

1

POPIS

ŠÚKL kód: D98852

Obsah balenia: Glukomer Accu-Chek Instant s batériami, Testovacie prúžky Accu-Chek Instant, Odberové pero Fastclix, Lancety Accu-Chek Fastclix, Puzdro, Návod na použitie

Prečo používať glukomer Accu-Chek® Instant novej generacie?

NOVÉ FUNKCIE

Bez názvu 1 Nastavenie dátumu a času

 • Glukomer automaticky ukladá do pamäte najmenej 720 výsledkov merania glykémie s časom a dátumom merania. Umožňuje zobraziť priemerné hodnoty za 7, 14, 30 a 90 dní.

Bez názvu 2 Ejektor testovacieho prúžku

 • Ponúka pohodlné a hygienické odstránenie testovacieho prúžku stlačením tlačidla na bočnej strane glukomera.

 Vysoká presnosť

 • Glukomer Accu-Chek Instant spĺňa ešte prísnejšie kritériá ako vyžaduje norma ISO 15197_2013/EN ISO 15197:2015.

 Ľahko čitateľný displej

 • Jasne čitateľný výsledok merania na podsvietenom displeji je ľahko viditeľný za akýchkoľvek svetelných podmienok.

 Široká aplikačná plocha

 • Testovací prúžok dokáže nasať malú kvapku krvi kdekoľvek na žltej aplikačnej ploche, ktorá je širšia ako u iných značiek testovacích prúžkov. Výsledok merania sa zobrazí za menej ako 4 sekundy.

  Indikátor cieľového rozmedzia

 • Pomáha správne vyhodnotiť Vašu nameranú hodnotu a stanoviť ďalšie kroky pre optimálnu kontrolu diabetu. Hodnoty cieľového rozmedzia je možné upraviť podľa individuálnych potrieb každého pacienta.
  Podľa záverov štúdie „96% účastníkov súhlasilo s tým, že indikátor cieľového rozmedzia na glukomeri Accu-Chek Instant pomáha identifikovať a správne vyhodnotiť vysoké a nízke hodnoty glykémie.“1
  1. Parkin CG, et al. Use of an Integrated Tool for Interpretation of Blood Glucose Data Improves Correctness of Glycemic Risk Assessment in Individuals With Type 1 and Type 2 Diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2016 Sep 12.

 Moderný spôsob manažmentu diabetu

 • Možnosť prepojenia s aplikáciou mySugr (elektronický denník, bolusový kalkulátor, zdieľanie dát v rodine a mnoho ďalších funkcií) priamo v mobile. 

 Reporty z aplikácie mySugr

 • Vďaka prehľadným reportom z aplikácie mySugr budete lepšie pripravený na kontrolu u lekára.
  Obsahujú informácie o priebehu glykémie, množstve prijatých sacharidov, Vašich aktivitách... Pomáhajú lepšie analyzovať výkyvy glykémie, identifikovať ich príčinu a následne upraviť liečbu. Report môžete poslať lekárovi priamo z aplikácie emailom, alebo si ho vytlačiť a vziať so sebou.

  * Informácie v tomto materiáli a zdieľanie dát z aplikácie mySugr cez report slúžia za účelom ich dobrovoľného poskytnutia Vášmu lekárovi. K údajom uvedeným v tomto materiáli spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. nemá prístup a uvedené osobné údaje žiadnym spôsobom nespracúva (ak nie sú už spracúvané na základe iného vzťahu s pacientom).

TECHNICKÉ PARAMETRE

 • Veľkosť: 77,1 x 48,6 x 15,3 mm (dĺžka x šírka x hĺbka)
 • Hmotnosť: cca 43 g vrátane vložených batérií
 • Displej: podsvietený LCD displej
 • Typ batérie: 2x 3V lítiové batérie gombíkového typu CR 2032
 • Teplota pre skladovanie: -25 až 70°C
 • Podmienky merania:
  Teplota: (+4 °C až +45 °C)
  Vlhkosť: až do 90 % relatívnej vlhkosti​
 • Použitie v nadmorskej výške: 0–3094 m (do 10150 stôp)
 • Výsledok meraní: do 4 sekúnd
 • Objem krvi: 0,6 μ
 • Hematokrit: 10 – 65%
 • Rozsah merania: 10 - 600 mg/dl; 0,6 - 33,3 mmol/L
 • Testovacie miesta: čerstvá kapilárna krv z prsta, dlane, predlaktia a nadlaktia
 • Kapacita pamäte: Glukomer automaticky ukladá do pamäte najmenej 720 výsledkov merania glykémie s časom a dátumom merania a najmenej 30 kontrolných výsledkov.
 • Priemery testov: 7, 14, 30 a 90 dní
 • Automatické vypnutie: 90s od posledného merania, 15s po vybratí testovacieho prúžku.
 • Bezpečnostná trieda: III
 • Prenos dát: Micro-USB konektor, Bluetooth®, Continua Certified® pro Continua Certified manager.

VHODNÝ TYP BATÉRIÍ

 • Odporúčaný typ batérií pre použitie pre produkty značky Accu-Chek s ohľadom na ich životnosť sú batérie výrobcu PANASONIC. V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania a recyklácie použité batérie nevhadzujte do kontajnerov určených na bežný komunálny odpad, ale odovzdajte na špecializovanom zbernom mieste v súlade s platnými predpismi.
VAROVANIE
 • Nebezpečenstvo zadusenia. Malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí do 3 rokov.
 • Nové a používané batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Požitie alebo zasunutie do tela môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia. Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu batérie alebo k jej zasunutiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte zdravotnícku pomoc.
 • Ak sa priečinok na batériu nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí. Kontaktujte Roche.

MERANIE GLYKÉMIE A TESTOVANIE

Bez zložitého nastavovania

navod

Bez názvu 4

navod 3

navod 6

sfe

 

Cieľové rozpätie je predvolene nastavené na hodnotu 3,9–8,9 mmol/L (70–160 mg/dL).Ak chcete zmeniť cieľové rozpätie, pripojte glukomer k mobilnému zariadeniu alebo hopripojte k PC s nainštalovaným softvérom na riadenie diabetu. Pred zmenou cieľovéhorozpätia sa poraďte s odborným zdravotníckym personálom.

Návod na použitie