header bglogo rochelogo

Hypoglykémia predstavuje pokles hladiny glukózy pod normu, spravidla pod 3,3 mmol/l. Príznaky sú spôsobené nedostatočným zásobením organizmu glukózou a jeho reakciou na tento stav. Najviac trpia nervové bunky (predovšetkým mozog), pre ktoré je glukóza základným zdrojom energie. Medzi prejavy hypoglykémie patrí intenzívny pocit hladu, potenie, bledosť, búšenie srdca, tras rúk. U výraznejších poklesov sa pridáva rozmazané videnie, sťažené slovné vyjadrovanie, dezorientácia a poruchy vedomia. Za ťažkú hypoglykémiu považujeme stav, kedy nie je pacient schopný sám zvládnuť nízku hladinu cukru v krvi a vyžaduje pomoc druhej osoby. Pokiaľ je pacient pri vedomí, je potrebné podať rýchlo vstrebateľný cukor (glukózu vo forme tekutiny). Pri bezvedomí v prípade dostupnosti okamžite aplikujeme injekčne (vnútrosvalovo) glukagón (Glucagen Hypokit) - hormón, ktorý pri injekčnej aplikácii uvoľňuje glukózu z pečeňových buniek a v priebnehu 10 minút dochádza spravidla k obnove vedomia. Pokiaľ je pacient v bezvedomí neodkladne privoláme rýchlu lekársku pomoc (tel. 112). Z praktického hľadiska, najmä u pacientov liečených inzulínom, za hypoglykémiu považujeme hodnoty pod 4 mmol. Pri častom výskyte hypoglykémií môže dôjsť k poklesu až strate ich vnímavosti, čo predstavuje vážnu komplikáciu diabetu.