header bglogo rochelogo
1

Popis

Accu-Chek LinkAssist je zasúvacie zariadenie pre automatické umiestnenie infúznych súprav Accu-Chek FlexLink (v USA/Kanade: Accu-Chek Ultraflex) s mäkkou kanylou. Vlastnosti:
  • Konštrukcia s otvoreným základom s okienkom pre vizuálnu kontrolu, ktoré umožňuje pohľad na miesto zasunutia, čo Vám umožní vyhnúť sa zasunutiu do zjazveného tkaniva a minimalizuje náhodné prilepenie samolepiacich častí infúznej súpravy k zasúvaciemu zariadeniu.
  • Automatický bezpečnostný zámok chráni pred neúmyselnou aktiváciou zariadenia počas prípravy.
  • Jednoduché spúšťacie tlačidlo umožňuje jednoduchú a bezpečnú aktiváciu iba prstom.

Úvodné vyjadrenie Automatické zasúvacie zariadenie pre Accu-Chek FlexLink pre rýchle, kontrolované, skutočne bezbolestné automatické zasúvanie. Cieľové skupiny: Všetci používatelia štandardnej inzulínovej pumpy s konektorom luer-lock, ktorí uprednostňujú infúzne súpravy s kolmou (90°) mäkkou kanylou. Hlavná cieľová skupina: Používatelia Inzulínovej pumpy Accu-Chek. Základné vlastnosti

  • Voľba medzi jednoduchým, rýchlym a skutočne bezbolestným automatickým alebo manuálnym zasunutím.
  • Pre konzistentné umiestnenie kanyly v ktoromkoľvek čase.
  • Pre lepší prístup k ťažko dosiahnuteľným miestam vpichu infúzie.

Uvedenie na trh: Po prvý raz uvedená na trh v októbri 2006 vo Švajčiarsku a Francúzsku. Farba platformy: Pantone Cool Gray 6 (Pantone studená šedá 6).