header bglogo rochelogo

Úlohou alarmu inzulínovej pumpy je upozorniť pacienta na hraničný stav (napr. málo inzulínu v zásobníku) prípadne ohrozenie (napr. zvýšený tlak v kanyle, porucha chodu IP). Každý pacient liečený pomocou IP sa môže dostať do situácie, kedy musí predčasne a urýchlene vymeniť niektorú zo súčastí potrebných pre chod inzulínovej pumpy. Napríklad zakrvácanie podkožnej kanyly, poškodenie externej kanyly (hadička spájajúca zásobník a podkožnú kanylu), akútny nedostatok inzulínu v zásobníku, slabé batérie a podobne. Z uvedeného vyplýva potreba, aby mal pacient vždy k dispozícii náhradný spotrebný materiál vrátane jednej ampulky inzulínu a pomôcok na dezinfekciu miesta vpichu. Je vhodné nosiť so sebou dva kusy (sety) podkožných kanýl pre prípad, ak by sa pri naliehavej výmene prvý vpich nepodaril (napr. zakrvácanie do kanyly).