header bglogo rochelogo

Pacienti liečení pomocou inzulínovej pumpy (IP) by mali vedieť spoľahlivo počítať sacharidové jednotky (SJ). Prevažná väčšina pacientov má v IP krátko účinkujúci analóg (Humalog, Novorapid, Apidra), ktorý pri aplikácii bolusu pred jedlom účinkuje približne 2 hodiny. Pacienti s týmto inzulínom pravidelne jedávajú tri hlavné jedlá (raňajky, obed, večera). V prípade doplnkového jedla (desiata, olovrant, druhá večera) už nedostatočne účinkuje bolusový inzulín aplikovaný pred predchádzajúcim hlavným jedlom, preto pacient musí doplnkové jedlo kryť ďalším bolusom (dávka závisí od počtu SJ). Pri častejšej aplikácii bolusov (napríklad na raňajky aj desiatu) sa účinky týchto dávok môžu prekrývať a vzniká riziko rozkolísania glykémií. V optimálnom prípade sa odporúčajú len hlavné jedlá, to znamená tri bolusy denne. Strava by mala byť podľa možností pravidelná. Keďže bazálne dávky sa počas celých 24 hodín menia (podľa nastavenia), nie je vhodné aby sa stále menil čas jedla, napríklad raňajky v rozsahu 7-10 hod dopoludnia. Môže to ovplyvniť glykémiu po jedle.

U pacientov na IP sa odporúčajú pravidelné časy jedál, rovnaký počet sacharidových jednotiek s príslušnou dávkou bolusového inzulínu. Čím menej sa tieto faktory menia, tým väčšia je pravdepodobnosť stabilných glykémií.