header bglogo rochelogo

Počas dovolenky sa odporúča častejšie realizovať veľké glykemické profily z dôvodu tendencie k rozkolísaniu glykémií. Príčinou býva častejšia, nepravidelná strava, fyzická aktivita (šport), posun spánku. Podľa možností je potrebné zachovať pravidelné časy jedál, štandardné množstvá sacharidových jednotiek a ako bolo spomenuté častejšie kontrolovať glykémie. Neodporúča sa počas dovolenky odpájať inzulínovú pumpu (IP) s dočasným prechodom na inzulínové perá, pretože hrozí zhoršenie kompenzácie. Nie je vhodné ponechávať IP niekoľko hodín na otvorenom slnku, môže dôjsť k poškodeniu inzulínu a zníženiu jeho účinku. Pacient cestujúci do zahraničia musí mať dostatok náhradného spotrebného materiálu, inzulínu, nesmieme zabúdať na zdravotné poistenie.

V prípade cestovania (do zahraničia, turistika, práca na odľahlých miestach atď) by mal mať každý pacient liečený inzulínovou pumpou v rámci kompletnej výbavy (náhradný spotrebný materiál, inzulín, dezinfekcia) k dispozícii aj dve inzulínové perá s bolusovým + bazálnym inzulínom a to pre prípad zlyhania funkcie IP. Je vhodné mať taktiež doporučené dávkovanie (pre inzulíny v perách) od svojho ošetrujúceho diabetológa. Pri prechode na „náhradný“ inzulínový režim sa realizuje od úvodu veľký glykemický profil a pacient podľa možností čo najskôr kontaktuje diabetológa (telefonicky, mail) s cieľom konzultácie.

Súčasťou výbavy pri cestovaní by mal byť samozrejme glukometer a dostatok testovacích prúžkov. Je žiadúce, aby mali pacienti pri sebe GlucaGen HypoKit, ktorý sa pri ťažkej hypoglykémii (porucha, prípade strata vedomia) aplikuje druhou osobou podkožne alebo vnútrosvalovo a dokáže v priebehu niekoľkých minút zvýšiť glykémiu s následnou úpravou vedomia. Pacient liečený inzulínom by mal mať v dokladoch viditeľný údaj „som diabetik liečený inzulínom“ (aj v angličtine), a to pre prípad ak by došlo k ťažkej hypoglykémii a postihnutého nájde v bezvedomí druhá osoba, ktorá môže poskytnúť pomoc a privolať lekára. Ten má od úvodu k dispozícii dôležité informácie o pacientovi.

Sprievodca cestovaním s inzulínovou pumpou

Aj diabetici cestujú. Čo všetko si musíte so sebou pribaliť, načo určite nezabudnúť, ako prejsť letiskovou kontrolou, v akom režime používať pumpu počas letu a čo potrebujete počas letných výletov mať pri sebe. Aj toto sa dočítate v našej brožúre o cestovaní.  Ako prílohu v nej tiež nájdete aj potvrdenie na účel cestovania lietadlom pre diabetikov podľa platnej legislatívy. Tlačivo Vám potvrdí Váš diabetológ pred cestou.

 

Stiahnuť