header bglogo rochelogo

Všetci pacienti liečený pomocou inzulínovej pumpy sa pravidelne stretávajú s prítomnosťou bublín vzduchu v zásobníku a vo vonkajšej kanyle – hadičke, ktorá spája zásobník a podkožnú kanylu. Pokiaľ má pacient vo vonkajšej kanyle bubliny vzduchu a nespozoruje ich, potom tento vzduch namiesto inzulínu vchádza do podkožia a postupne dochádza k nárastu glykémií. Treba zdôrazniť, že inzulín, ktorý sa v nočných hodinách bude aplikovať do podkožia sa v čase pred spaním (o 22-23 hod) nachádza vo vonkajšej kanyle. Ak si pacient pred spaním kanylu skontroluje a nenájde vzduchové bubliny, má istotu že v nočných a skorých ranných hodinách nedôjde k zvýšeniu glykémie z tohto dôvodu. Pokiaľ to ale pacient nespraví a ráno sa zobudí s glykémiou napríklad 16 mmol/l, tak nevie či má nedostatočne nastavenú bazálnu dávku inzulínu, či náhodou v noci neprekonal hypoglykémiu, alebo či nemal vo vonkajšej kanyle vzduchové bubliny. Preto je nevyhnuté pravidelne pred spaním, ale taktiež 1-2 krát v priebehu dňa, kontrolovať vonkajšiu kanylu s cieľom vylúčenia vzduchových bublín. Pokiaľ ich pacient zachytí, je potrebné cez funkciu bolus tento vzduch vytlačiť.